مهرداد تقی‌زاده منظری

مرتبه علمی: استاد

ایمیل: mtmanzari@sharif.edu

صفحه شخصی: sharif.edu/~mtmanzari

دکتری: مهندسی مکانیک، دانشگاه ویلز سوانسی، انگلیس، ۱۹۹۶

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۹۸۸

کارشناسی: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۹۸۶

مهرداد تقی‌زاده منظری
مهرداد تقی‌زاده منظری

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.