فریدون کیانفر

رتبه دانشگاهی: استاد

ایمیل: kianfar@sharif.edu

صفحه شخصی: ie.sharif.ir/ie

زمینه‌های تحقیقاتی:

برنامه ریزی ریاضی، کنترل کیفیت، زمانبندی و توالی عملیات ساخت

دکتری: مهندسی صنایع، موسسه فناوری ایلینوی، آمریکا، ۱۹۶۹

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، موسسه فناوری ایلینوی، آمریکا، ۱۹۶۷

کارشناسی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، ۱۹۶۳

تلفن: ۶۶۱۶۵۷۱۵

فریدون کیانفر
فریدون کیانفر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.