ویدا مقصودی

رتبه دانشگاهی: استادیار – بازنشسته

زمینه تحقیق: صنایع غذایی- بیوتکنولوژی

ایمیل: maghsoodi@sharif.edu

صفحه شخصی: che.sharif.ir/index.html/index.php

کارشناسی ارشد: علوم وتکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه لیدز، انگلستان، ۱۹۸۱

کارشناسی: شیمی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۹۷۶

ویدا مقصودی
ویدا مقصودی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.