مهدیه سلیمانی باغشاه

رتبه دانشگاهی: استادیار

صفحه شخصی: sharif.edu/~soleymani

ایمیل: soleymani@sharif.edu

دکتری: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، فوریه ۲۰۰۶ – سپتامبر ۲۰۱۰

کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، اکتبر ۲۰۰۳ – سپتامبر ۲۰۰۵

کارشناسی: دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، اکتبر ۱۹۹۹ – سپتامبر ۲۰۰۳

مهدیه سلیمانی باغشاه
مهدیه سلیمانی باغشاه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.