حسین صامتی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

صفحه شخصی: sina.sharif.edu/~sameti

ایمیل: sameti@sharif.edu

دکتری: مهندسی برق، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۹۹۵.

کارشناسی ارشد: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۹۸۸.

کارشناسی: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۹۸۵.

حسین صامتی
حسین صامتی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.