سید حسن میریان حسین آبادی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

صفحه شخصی: ce.sharif.edu/~mirian/page.php

ایمیل: hmirian@sharif.ir

دکتری: علوم کامپیوتر، دانشگاه اسکس، کولچستر، انگلیس

کارشناسی ارشد: علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

کارشناسی: علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سید حسن میریان حسین آبادی
سید حسن میریان حسین آبادی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرا از دیدگاههای دیگر این نوشته از طریق ایمیل آگاه کنید. شما می توانید بدون نظردادن، مشترک دیدگاهها شوید.