درباره ما

سامانه i-Sharif به منظور آگاهی بخشی و ارائه برخی خدمات شریفی به خانواده بزرگ شریف راه اندازی شده است. این مجموعه مستقل بوده و به هیچ جریان خاصی تعلق ندارد و انگیزه فعالان در آن، بهبود فضای دانشگاه است.

یکی از خصوصیات اصلی i-Sharif انعکاس اخبار موثق بدون سانسور در دانشگاهی است که باید الگویی برای جامعه باشد ولی امروز به دلیل مسائل مختلف و پیچیده، فاصله زیادی از یک مجموعه نمونه دارد. فعالان سامانه i-Sharif معتقدند هیچ سیستمی بدون آنکه بازخوردی از عملکرد خود در میان مخاطبان نداشته باشد، نمی­تواند پیشرفت کند. بنای این سامانه در بخشهای خبر و استادر این است که آیینه­ ای باشند بر عملکرد مسئولین، اعضای محترم هیئت علمی و حتی گروههای دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف. امید است با همراهی شما، چه در قالب مخاطب، چه در قالب تهیه کننده محتوا، در این راه تنها نمانیم.

telegram.me/i_sharif

با احترام

گروه i-Sharif